Betalningar

Behöver Sverige en e-krona?

Riksbanken utreder nu om kronor behöver ges ut i en elektronisk form.

Läs projektplanen.

Läs E-kronaprojektets första delrapport

IT-vänliga svenskar betalar gärna digitalt

Svenskarna använder alltmer sällan kontanter och marknaden för elektroniska betalningstjänster växer.

IT-vänliga svenskar betalar gärna digitalt

Så betalar svenskarna

Användningen av kort och mobila betalningar  har ökat snabbt under de senaste åren men kontanter är fortsatt viktiga.

Betalningsstatistik

Inför lagkrav på bankernas kontantservice

Riksdagen bör införa ett lagkrav på bankernas kontantservice. Det skulle innebära att bankerna får ett tydligt krav på sig att uppfylla förväntningarna, det vill säga ta sitt samhällsansvar och ge kunderna den service de efterfrågar.

Inför lagkrav på bankernas kontantservice

Ingves: Behöver vi en e-krona?

2017-12-08

Riksbankschef Stefan Ingves sammanfattar sitt tal "Behöver vi en e-krona?"

 

Läs hela talet [pdf]

Skingsley: Borde Riksbanken ge ut e-kronor?

2016-11-16

Vice riksbankschef Cecilia Skingsley sammanfattar sitt tal "Borde Riksbanken ge ut e-kronor?".

 

Läs hela talet [pdf]

Skingsley: Intervju om betalningsrådet

2016-10-28

Vice riksbankschef Cecilia Skingsley intervjuas om betalningsrådet.

”Kontanter kvar under överskådlig tid”

2016-07-07
Intervju med vice riksbankschef Cecilia Skingsley i samband med Riksbankens seminarium i Almedalen om omställningen från kontanter till andra betalningslösningar.

Almedalen: Hur betalar vi idag och i morgon?

2016-07-07

Seminarium om utmaningarna på betalmarknaden. Almedalen 7 juli 2016.

Skingsley, Betalningsmarknad i förändring

2014-11-24

Vice riksbankschef Cecilia Skingsley sammanfattar sitt tal "Betalningsmarknad i förändring".