Sedlar och mynt

Riksbanken svarar för landets försörjning av sedlar och mynt. Riksbanken har ett kontor och via detta lämnar Riksbanken ut och tar emot sedlar till och från bankerna. Riksbanken lämnar också ut och tar emot mynt via ett värdebolag som för Riksbankens räkning hanterar mynt. Bankerna, eller deras ombud, distribuerar sedan sedlarna och mynten vidare till handeln och allmänheten.

Nya sedlar och mynt

Kolla pengarna

Sverige ska få nya sedlar och mynt med start 2015. Sedlarna får bland annat nya motiv och bättre säkerhetsdetaljer. Mynten blir mindre och lättare.

Nya sedlar

Nya mynt

Tidplan

Datum: 1 oktober

Den 1 oktober 2015 kommer de nya 20-, 50-, 200- och 1 000-kronorssedlarna.

Tidplan nya sedlar och mynt

Töm sparbössan!

Krossad spargris

Alla mynt utom 10-kronan blir ogiltiga 2017. Använd dina mynt redan nu!

Det kan finnas begränsningar för bank och handel att ta emot mynt så var ute i god tid!

Anpassning av utrustning

Om du har utrustning för sedelhantering behöver denna anpassas till de nya sedlarna som börjar ges ut i oktober 2015. Nu finns möjlighet att få tillgång till sedlar för att anpassa utrustningen till de nya sedlarna.


Mer information om anpassning av utrustning till de nya svenska sedlarna (pdf) 

Bank och butik

Foto: butikspersonal

Här har vi samlat information till dig som arbetar inom bank och butik.

Till dig i bank och butik

Sveriges nya sedlar och mynt visas upp

Under 2015 och 2016 får Sverige nya sedlar och mynt. De har ett helt nytt utseende och vi får en ny valör: en 200-kronorssedel. Senast Sverige fick en ny sedelserie var 30 år sedan. Dessutom kommer en 2-krona att ges ut igen, för första gången sedan 1971.
På presskonferensen deltog Susanne Eberstein, riksbanksfullmäktiges ordförande. Stefan Ingves, riksbankschef och Christina Wejshammar, chef för avdelningen för betalningssystem och kontanter.

 

Se presskonferensen med bilder
Bilder från presskonferensen