Sedlar och mynt

Snart blir tre sedlar ogiltiga

 

Kolla pengarna. Efter den 30 juni blir de äldre 20-, 50- och 1 000-kronorssedlarna ogiltiga. Betala med dina sedlar eller sätt in dem på bankkonto i tid.

30 juni blir tre sedlar ogiltiga

Efterlysta!

Har du sett Selma, Jenny eller Gustav?
Se filmen om vilka sedlar som blir ogiltiga från den 30 juni 2016.

Om Sveriges nya sedlar och mynt

Film om hur utbytet av sedlar och mynt går till och viktiga datum att komma ihåg. Lär dig känna igen en äkta sedel.

Nya sedlar och mynt

Kolla pengarna

Under 2015 och 2016 får Sverige nya sedlar och mynt. Sedlarna får bland annat nya motiv och säkerhetsdetaljer. Mynten blir mindre och lättare.

Nya sedlar

Nya mynt

Töm sparbössan!

Krossad spargris

Alla mynt utom 10-kronan blir ogiltiga 2017. Använd dina mynt redan nu!

Det kan finnas begränsningar för bank och handel att ta emot mynt så var ute i god tid!

Tidplan

Datum: 1 oktober

Efter den 30 juni 2016 är de äldre 20-, 50- och 1 000-kronorssedlarna ogiltiga.

Tidplan för sedel- och myntutbytet

Lån av sedlar och mynt för anpassning av maskinell utrustning

I oktober 2016 introduceras nya 100- och 500-kronorssedlar och nya 1-, 2- och 5-kronor. Det är nu möjligt att ansöka om att låna sedlar och mynt eller besöka Riksbankens testcenter för att anpassa maskinell utrustning.

Läs mer här (pdf).

App: Kolla pengarna

Kolla pengarna-appen ger dig full koll på Sveriges nya sedlar och mynt.

 

Lär dig när gamla sedlar blir ogiltiga genom att spela sedelspelet eller utforska de nya sedlarnas säkerhetsdetaljer för att kunna skilja en äkta sedel från en falsk.

App: Kolla pengarna

Riksbanken svarar för landets försörjning av sedlar och mynt. Riksbanken har ett kontor och via detta lämnar Riksbanken ut och tar emot sedlar till och från bankerna. Riksbanken lämnar också ut och tar emot mynt via ett värdebolag som för Riksbankens räkning hanterar mynt. Bankerna, eller deras ombud, distribuerar sedan sedlarna och mynten vidare till handeln och allmänheten.