Sedlar och mynt

Sök på myntkartan.se

myntkartan.se får du hjälp att hitta närmaste plats för inlämning av mynt.

 

Efter den 30 juni 2017 blir de äldre mynten utom 10-kronan ogiltiga.

Ogiltiga sedlar

Dessa 20-, 50- och 1 000-kronorssedlar är ogiltiga. Det betyder att du inte längre kan betala med dem. 

 

Läs mer om hur du löser in ogiltiga sedlar.

Om Sveriges nya sedlar och mynt

Film om hur utbytet av sedlar och mynt går till och viktiga datum att komma ihåg. Lär dig känna igen en äkta sedel.

Nya sedlar och mynt

Kolla pengarna

Under 2015 och 2016 får Sverige nya sedlar och mynt. Sedlarna får bland annat nya motiv och säkerhetsdetaljer. Mynten blir mindre och lättare.

Nya sedlar

Nya mynt

Tidplan

Datum: 1 oktober

Efter den 30 juni 2016 är de äldre 20-, 50- och 1 000-kronorssedlarna ogiltiga.

Tidplan för sedel- och myntutbytet

Information på teckenspråk

Bild som visar att filmen är på teckenspråkInformation på teckenspråk om Sveriges nya sedlar och mynt, hur utbytet går till och viktiga datum att komma ihåg.

App: Kolla pengarna

Kolla pengarna-appen ger dig full koll på Sveriges nya sedlar och mynt.

 

Lär dig när gamla sedlar blir ogiltiga genom att spela sedelspelet eller utforska de nya sedlarnas säkerhetsdetaljer för att kunna skilja en äkta sedel från en falsk.

App: Kolla pengarna

Riksbanken svarar för landets försörjning av sedlar och mynt. Riksbanken har ett kontor och via detta lämnar Riksbanken ut och tar emot sedlar till och från bankerna. Riksbanken lämnar också ut och tar emot mynt via ett värdebolag som för Riksbankens räkning hanterar mynt. Bankerna, eller deras ombud, distribuerar sedan sedlarna och mynten vidare till handeln och allmänheten.