Sedlar och mynt

Riksbanken svarar för landets försörjning av sedlar och mynt. Riksbanken har ett kontor och via detta lämnar Riksbanken ut och tar emot sedlar till och från bankerna. Riksbanken lämnar också ut och tar emot mynt via ett värdebolag som för Riksbankens räkning hanterar mynt. Bankerna, eller deras ombud, distribuerar sedan sedlarna och mynten vidare till handeln och allmänheten.

Sök på myntkartan.se

myntkartan.se får du hjälp att hitta närmaste plats för inlämning av mynt.

 

Efter den 30 juni 2017 blir de äldre mynten utom 10-kronan ogiltiga.

Tidplan

Datum: 1 oktober

Efter den 30 juni 2017 är de äldre 100- och 500-kronorssedlarna samt de äldre 1-, 2- och 5-kronorna ogiltiga.

Tidplan för sedel- och myntutbytet

Nya sedlar och mynt

Kolla pengarna

Under 2015 och 2016 får Sverige nya sedlar och mynt. Sedlarna får bland annat nya motiv och säkerhetsdetaljer. Mynten blir mindre och lättare.

Giltiga sedlar

Giltiga mynt

Ogiltiga sedlar

Dessa 20-, 50- och 1 000-kronorssedlar är ogiltiga. Det betyder att du inte längre kan betala med dem. 

 

Läs mer om hur du löser in ogiltiga sedlar.

App: Kolla pengarna

Kolla pengarna-appen ger dig full koll på Sveriges nya sedlar och mynt.

 

Lär dig när gamla sedlar blir ogiltiga genom att spela sedelspelet eller utforska de nya sedlarnas säkerhetsdetaljer för att kunna skilja en äkta sedel från en falsk.

App: Kolla pengarna

Bank och butik

Foto: butikspersonal

Här har vi samlat information till dig som arbetar inom bank och butik.

Till dig i bank och butik