Reporäntan

-0,1%

Gäller från den 18 februari 2015.

Läs allt om reporäntebeslutet

Prognos reporänta

Bild på Reporänta med osäkerhetsintervall.

Nästa reporäntebesked

29 april

Beslutet tas på det penningpolitiska mötet den 28 april 2015.

Räntor- och valutakurser

Referensränta 0%
STIBOR 3M 0,061%
EUR 9,1932
GBP 12,7068
NOK 107,993
USD 8,3464

Vad är inflation?

Se Riksbankens film som förklarar vad inflation är och varför det är bra med låg och stabil inflation.

Visa alla kalenderhändelser