Reporäntan

0,25%

Gäller från den 9 juli 2014.

Läs allt om reporäntebeslutet

Aktuell prognos

Bild på Reporänta med osäkerhetsintervall

Nästa reporäntebesked

4 september

Beslutet tas på det penningpolitiska mötet den 3 september 2014.

Räntor- och valutakurser

Referensränta 1%
STIBOR 3M 0,507%
EUR 9,1543
GBP 11,5038
NOK 112,5222
USD 6,9433
Kerstin af Jochnick sammanfattar sitt tal

Kerstin af Jochnicks tal

Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick sammanfattar sitt tal "Låg inflation och hög skuldsättning – expansiv penningpolitik ställer krav på andra politikområden".

Visa alla kalenderhändelser