Reporäntan

0,25%

Gäller från den 10 september 2014.

Läs allt om reporäntebeslutet

Prognos reporänta

Bild på Reporänta med osäkerhetsintervall.

Nästa reporäntebesked

28 oktober

Beslutet tas på det penningpolitiska mötet den 27 oktober 2014.

Räntor- och valutakurser

Referensränta 1%
STIBOR 3M 0,362%
EUR 9,1906
GBP 11,6541
NOK 110,4501
USD 7,2708

Vad är penningpolitik?

Hur går det till att fatta ett beslut om styrräntan?

Visa alla kalenderhändelser