Reporäntan

0 %

Gäller från den 17 december 2014.

Läs allt om reporäntebeslutet

Prognos reporänta

Bild på Reporänta med osäkerhetsintervall.

Nästa reporäntebesked

12 februari

Beslutet tas på det penningpolitiska mötet den 11 februari 2015.

Räntor- och valutakurser

Referensränta 0%
STIBOR 3M 0,128%
EUR 9,3266
GBP 12,4726
NOK 106,7531
USD 8,3051
Kerstin af Jochnick sammanfattar sitt tal

Kerstin af Jochnicks tal

Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick sammanfattar sitt tal "Måste Riksbanken gå med vinst? Utmaningar för Riksbankens finansiering".

Visa alla kalenderhändelser