Reporäntan

0 %

Gäller från den 29 oktober 2014.

Läs allt om reporäntebeslutet

Prognos reporänta

Bild på Reporänta med osäkerhetsintervall.

Nästa reporäntebesked

16 december

Beslutet tas på det penningpolitiska mötet den 15 december 2014.

Räntor- och valutakurser

Referensränta 1%
STIBOR 3M 0,274%
EUR 9,2754
GBP 11,5989
NOK 109,655
USD 7,3986

Hur fungerar styrräntan?

Så påverkar styrräntan samhällsekonomin och nivån på inflationen.

Visa alla kalenderhändelser