Reporäntan

-0,25%

Gäller från den 25 mars 2015.

Läs allt om reporäntebeslutet

Prognos reporänta

Bild på Reporänta med osäkerhetsintervall.

Nästa reporäntebesked

29 april

Beslutet tas på det penningpolitiska mötet den 28 april 2015.

Räntor- och valutakurser

Referensränta 0%
STIBOR 3M -0,065%
EUR 9,3437
GBP 12,7865
NOK 107,5189
USD 8,6223
Visa alla kalenderhändelser