Reporäntan

0,25%

Gäller från den 10 september 2014.

Läs allt om reporäntebeslutet

Prognos reporänta

Bild på Reporänta med osäkerhetsintervall.

Nästa reporäntebesked

28 oktober

Beslutet tas på det penningpolitiska mötet den 27 oktober 2014.

Räntor- och valutakurser

Referensränta 1%
STIBOR 3M 0,405%
EUR 9,1817
GBP 11,5939
NOK 109,8492
USD 7,2012
Riksbankschef Stefan Ingves, foto.

Stefan Ingves tal

Riksbankschef Stefan Ingves sammanfattar sitt tal "Penningpolitik i ett osäkert ekonomisk-politiskt landskap".

Visa alla kalenderhändelser