Reporäntan

0,25%

Gäller från den 9 juli 2014.

Läs allt om reporäntebeslutet

Aktuell prognos

Bild på Reporänta med osäkerhetsintervall

Nästa reporäntebesked

4 september

Beslutet tas på det penningpolitiska mötet den 3 september 2014.

Räntor- och valutakurser

Referensränta 1%
STIBOR 3M 0,51%
EUR 9,2284
GBP 11,6501
NOK 109,9226
USD 6,8924

Vad gör Riksbanken?

Om Riksbankens verksamhet och roll i den svenska ekonomin.

Visa alla kalenderhändelser