Reporäntan

-0,35%

Gäller från den 16 december 2015.

Läs allt om reporäntebeslutet

Prognos reporänta

Bild på Reporänta med osäkerhetsintervall.

Nästa reporäntebesked

11 februari
Beslutet tas på det penningpolitiska mötet den 10 februari 2016.

Räntor- och valutakurser

Referensränta 0%
EUR 9,4782
GBP 12,2296
NOK 98,5956
USD 8,4658
Visa alla kalenderhändelser