Reporäntan

-0,35%

Gäller från den 9 september 2015.

Läs allt om reporäntebeslutet

Prognos reporänta

Bild på Reporänta med osäkerhetsintervall.

Nästa reporäntebesked

28 oktober

Beslutet tas på det penningpolitiska mötet den 27 oktober 2015.

Räntor- och valutakurser

Referensränta 0%
EUR 9,298
GBP 12,6349
NOK 101,1776
USD 8,2194

Informationsfilm om Sveriges nya sedlar och mynt

Få information om hur utbytet av sedlar och mynt går till och viktiga datum att komma ihåg. Lär dig känna igen en äkta sedel.

Visa alla kalenderhändelser