Reporäntan

-0,50%

Gäller från den 14 september 2016.

Läs allt om reporäntebeslutet

Prognos reporänta

Bild på Reporänta med osäkerhetsintervall.

Nästa reporäntebesked

27 oktober
Beslutet tas på det penningpolitiska mötet den 26 oktober 2016.

Räntor- och valutakurser

Referensränta -0,5%
EUR 9,6185
GBP 11,1598
NOK 106,5488
USD 8,5694
Visa alla kalenderhändelser

Riksbanken Play

Information på teckenspråk (13 min)

Bild som visar att filmen är på teckenspråkInformation på teckenspråk om Sveriges nya sedlar och mynt, hur utbytet går till och viktiga datum att komma ihåg.

Ingves om det penningpolitiska beslutet, september 2016 (2 min 16 sek)

Riksbankschef Stefan Ingves svarar på frågor om det penningpolitiska beskedet den 7 september 2016.

 

Allt om reporäntebeslutet

Penningpolitiskt beslut september 2016 (36 min 16 sek)

Presskonferens med riksbankschef Stefan Ingves och Mattias Erlandsson, tillförordnad biträdande chef för Riksbankens avdelning för penningpolitik, med anledning av det penningpolitiska beslutet i september 2016.

 

Se presskonferensen med bilder

Bilder från presskonferensen
Allt om reporäntebeslutet

”Kontanter kvar under överskådlig tid” (2 min 38 sek)

Intervju med vice riksbankschef Cecilia Skingsley i samband med Riksbankens seminarium i Almedalen om omställningen från kontanter till andra betalningslösningar.

 

Publicerad 7 juli 2016. 

2016-09-20 Sedlar och mynt

Information på teckenspråk (13 min)

2016-09-07 Penningpolitik

Ingves om det penningpolitiska beslutet, september 2016 (2 min 16 sek)

2016-09-07 Penningpolitik, Presskonferenser

Penningpolitiskt beslut september 2016 (36 min 16 sek)

2016-07-07 Finansiell stabilitet, Sedlar och mynt

”Kontanter kvar under överskådlig tid” (2 min 38 sek)