Behöver Sverige en e-krona?

Användningen av sedlar och mynt minskar i samhället. Samtidigt pågår en snabb teknisk utveckling av virtuella valutor och betalningssätt. Riksbanken utreder nu om kronor behöver ges ut i en elektronisk form.

Det projekt som har startats ska bland annat utreda de lagliga och tekniska förutsättningarna för att Riksbanken ska kunna ge ut en e-krona. Det kommer även att omfatta integritetsfrågor och hur e-kronor kan göras tillgängliga för allmänheten. Utredningen beräknas vara klar i slutet av 2019. Det är alltså ännu inget bestämt om att Riksbanken ska ge ut en e-krona.

 

Om Riksbanken senare beslutar att ge ut e-kronor är det inte för att ersätta sedlar och mynt, utan en eventuell e-krona är tänkt som ett komplement till kontanter.

 

Projektet publicerade i september 2017 en första delrapport. Med rapporten vill Riksbanken bjuda in till en öppen dialog med olika aktörer i samhället som kan ha viktiga synpunkter och lärdomar att bidra med.

 

Här kan du läsa mer om Riksbankens projektplan för e-kronor.

Här kan du läsa mer om E-kronaprojektets första delrapport.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

5 + 3 ?