Hjälp Riksbanken att ta fram en teknisk lösning för en eventuell e-krona

Idag använder svenskar kontanter i allt mindre utsträckning, vilket gör att vi inom centralbanksvärlden har börjat fundera över om det behövs ett av staten garanterat digitalt komplement till kontanter för att vi även framöver ska kunna främja ett säkert och effektivt betalningsväsende. Riksbanken inledde därför i mitten av mars ett projekt med syfte att undersöka behovet av en så kallad e-krona och möjliga konsekvenser av att introducera ett sådant komplement.

Projektet har tagit fram ett koncept för en e-krona och vill nu öppna upp för en bred dialog om detta koncept för att hitta bästa tänkbara tekniska lösning. Riksbanken har ännu inte fattat något beslut om att ge ut e-kronor, men vi kommer fortsätta arbetet för att vara beredda att kunna ta nästa steg om direktionen så beslutar. Vi vill därför bjuda in er att besvara följande frågor:

 

  • Hur skulle en teknisk lösning för en registerbaserad e-krona kunna se ut?*
  • Hur skulle en teknisk lösning för en värdebaserad e-krona kunna se ut?*
  • Vilka utmaningar och möjligheter ser ni med respektive e-kronalösning?
  • Hur ser er vision för en e-krona ut, finns andra lösningar än register- och värdebaserad som ni bedömer är bättre lämpade?
  • Vad saknas i vårt koncept?

*Lösningen bör innehålla en övergripande beskrivning av arkitektur, hård- och mjukvara samt eventuella tjänster och samarbetspartner. Beskriv gärna hur lösningen kan integreras med befintlig infrastruktur och eventuella referenstillämpningar där er teknik används i "proof of concepts", labb eller produktion.

 

Ni kan välja att svara på en eller flera av frågorna ovan. Era svar kan skrivas på svenska eller engelska, får omfatta max 3 A4-sidor och skickas till e-krona.tech@riksbank.se senast den 20 oktober. Riksbanken förbehåller sig rätten att baserat på era svar bjuda in utvalda aktörer till enskilda möten. Vänliga notera att handlingar som kommer in till Riksbanken blir i regel offentliga allmänna handlingar och kan begäras ut av extern part. I de fall då handlingar begärs ut sker en sekretessprövning och i vissa fall kan affärshemligheter sekretessbeläggas.


Rekommenderad läsning: kap. 2 E-kronor som komplement på betalningsmarknaden, kap. 3 Riksbankens operativa roll i ett e-kronasystem och tekniska frågeställningar och kap. 6 Projektets slutsatser.
Vid frågor kontakta oss på e-krona.tech.faq@riksbank.se. Vänligen notera att projektet har begränsad möjlighet att besvara frågor och svarar i mån av tid.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

1 + 8 ?