Betalningssystemet - RIX

RIX, Riksbankens system för överföring av kontoförda pengar, kan sägas vara knutpunkten i det svenska betalningssystemet genom att samtliga transaktioner mellan, banker, clearingorganisationer och Riksgälden slutligen slussas genom RIX. Därmed fungerar Riksbanken som bankernas bank vid genomförandet av betalningar i svenska kronor. RIX är en viktig del av den svenska finansiella infrastrukturen, med en daglig omsättning som motsvarar en sjättedel av den svenska bruttonationalprodukten.

 

Flera banker, clearingorganisationer och Riksgälden är så kallade deltagare i RIX. Överföringar mellan de konton som dessa har hos Riksbanken görs elektroniskt.  Överföringar i RIX sker enligt principen om bruttoavveckling i realtid (real time gross settlement, RTGS). Det innebär att överföringar verkställs en och en och att de medel som överförs till deltagares konto omedelbart blir tillgängliga för betalningar. Det finns dock i RIX även funktioner som innebär att flera överföringar kan verkställas samtidigt, detta i syfte att öka effektiviteten i systemet. RIX kan därför sägas vara ett hybridsystem som dels utnyttjar de riskmässiga fördelar som bruttoavveckling innebär, dels utnyttjar den likviditetsbesparing som det innebär när överföringar verkställs samtidigt. RIX hanterar såväl överföringar som är en följd av transaktioner mellan deltagare och sådana som härrör från betalningar eller transaktioner som deltagarnas kunder gör och som förmedlas från en RIX-deltagare till en annan.

 

Riksbankens egna transaktioner med deltagarna, till exempel vid försäljning av värdepapper samt in- och utväxling av sedlar och mynt avvecklas också i RIX.

 

I syfte att främja säkerheten och effektiviteten i systemet kan Riksbanken ge kredit under dagen, så kallad intradagskredit, i RIX. Kredit beviljas dock endast mot betryggande säkerheter.

 

I februari 2009 tog Riksbanken i bruk ett nytt tekniskt system och en ny plattform för RIX.

Ja Nej

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

5 + 1 ?