Deltagare

För att delta i Riksbankens system för överföring av kontoförda pengar, RIX, måste man ansöka om att bli deltagare. Riksbanken ställer krav på deltagarna, det är vissa förutsättningar som ska vara uppfyllda för att ett institut ska kunna antas som deltagare.

 

För att praktiskt kunna genomföra de penning- och valutapolitiska operationerna använder sig Riksbanken av motparter som har slutit avtal med Riksbanken. För de penningpolitiska motparterna krävs, till skillnad från de valutapolitiska motparterna, deltagande i RIX.

 

Ett institut kan å andra sidan välja att delta i RIX utan att vara penningpolitisk motpart.

Ja Nej

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

6 + 8 ?