Vilka är RIX-deltagare?

Institut

Deltagare

i RIX

In- och

utlånings

facilitet

1)

Motpart i

penning-

politiska

repor

Primär 

penning-

politisk

motpart

2)

Begränsad

penning-

politisk

motpart

3)

Motpart

i valuta-

transak-
tioner

Bankgirot Ja Nej Nej Nej Nej Nej

BlueStep

Bank AB

Ja  Nej  Nej  Nej  Nej  Nej 

BNP Paribas

Ja Ja Nej Nej Nej Nej
Citibank Ja Ja Nej Nej Nej London
CLS Bank Ja Nej Nej Nej Nej Nej
Crédit Agricole Ja Nej Nej Nej Nej Nej
Danske Bank Ja Ja Ja Ja Nej Ja
Deutsche Bank Nej Nej Nej Nej Nej London
DnB Bank Ja Ja Nej Nej Nej Nej
EuroCCP Ja Nej Nej Nej Nej Nej

Euroclear

Sweden

Ja Nej Nej Nej Nej Nej
FOREX Bank Ja Nej Nej Nej Nej Nej

JAK

Medlemsbank

Ja Nej Nej Nej Nej Nej

JP Morgan

Chase Bank

Nej Nej Nej Nej Nej London
Kommuninvest Ja Ja Ja Nej Nej Nej
Landshypotek Ja Ja Nej Nej Nej Nej

Länsförsäkringar

Bank

Ja Ja Ja Nej Nej Nej

Marginalen Bank

Bankaktiebolag

Ja   Ja  Ja Nej Nej Nej
NASDAQ OMX Ja Nej Nej Nej Nej Nej
Nordea Bank Ja Ja Ja Ja Nej Ja
Nordnet Bank Ja Ja Ja Nej Nej Nej
Riksbanken Ja Nej Nej Nej Nej Nej
Riksgälden Ja Nej Nej Nej Nej Nej
SBAB Ja Ja Nej Nej Nej Nej
SEB Ja Ja Ja Ja Nej Ja
Skandiabanken Ja Ja Nej Nej Nej Nej

Sparbanken Syd

Ja Ja Ja Nej Nej  Nej

Svensk

Exportkredit

Nej Nej Nej Nej Ja Nej

Svenska

Handelsbanken

Ja Ja Ja Ja Nej Ja
Swedbank Ja Ja Ja Ja Nej Ja
VP SECURITIES AS Ja Nej Nej Nej Nej Nej
Ålandsbanken Ja Ja Ja Nej Nej Nej

 

 

1)  Penningpolitiska motparter som kan delta i Riksbankens särskilda kreditfaciliteter, köpa Riksbankscertifikat och temporärt vara motpart i finjusterande transaktioner
2)  Penningpolitiska motparter som kan delta i Riksbankens särskilda kreditfaciliteter, köpa Riksbankscertifikat och vara motpart i finjusterande transaktioner
3)  Penningpolitiska motparter som kan delta i Riksbankens särskilda kreditfaciliteter
Ja Nej

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

6 + 5 ?