Villkor och anvisningar

”Villkor för RIX och penningpolitiska instrument” är avtalsvillkor som gäller för de som deltar i RIX.

 

Villkoren består av ett huvuddokument och nio bilagor till detta.

 

Tre av dessa bilagor är olika typer av anvisningar:

  • Anvisningar RIX
  • Anvisningar Säkerheter
  • Anvisningar Motpartsansökan

Anvisningarna har i sin tur ett antal bilagor.

Ja Nej

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

6 + 7 ?