Särskilda villkor för penningpolitiska instrument

För vissa penningpolitiska instrument som Riksbanken normalt använder, finns särskilda villkor utöver de villkor som framgår av Villkor för RIX och penningpolitiska instrument.


Sådana särskilda villkor finns för Riksbankscertifikat.

Ja Nej

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

3 + 6 ?