Finansiell infrastruktur

Den finansiella infrastrukturen består av system där betalningar genomförs och där transaktioner med finansiella instrument hanteras. Med begreppet system avses de system som ingår i den finansiella infrastrukturen, det vill säga de system som hanterar finansiella positioner och gör finansiella flöden möjliga mellan olika aktörer.

 

Den finansiella infrastrukturen kan sägas vara kärnan i det finansiella systemet.

 

Bild på finansiell infrastruktur

 

Den finansiella infrastrukturen utgörs av betalningssystem, centrala värdepappersförvarare och -avvecklare, centrala motparter och transaktionsregister.

 

  • Betalningssystem överför medel mellan användarna av systemet. Det finns två typer av betalningssystem; system för stora betalningar och system för massbetalningar. System för stora betalningar är system som hanterar till värdet stora betalningar som har hög prioritet. RIX är systemet för stora betalningar i Sverige. Massbetalningssystem är system som hanterar stora volymer betalningar till lågt värde. Exempel på massbetalningar är privata överföringar, autogiro och kortbetalningar. Bankgirot är massbetalningssystemet i Sverige.

  • Centrala värdepappersförvarare tillhandahåller värdepapperskonton, förvarar dematerialiserade värdepapper och spelar en viktig roll för att utföra bolagshändelser. Centrala värdepappersförvarare driver i många länder också värdepappersavvecklingssystem. Så är det i Sverige där Euroclear Sweden agerar både central värdepappersförvarare och värdepappersavvecklare.

  • Värdepappersavvecklare gör det möjligt för värdepapperstransaktioner att överföras och avvecklas enligt förutbestämda regler.

  • En central motpart går in som säljare till alla köpare och köpare till alla säljare för att ta på sig den motpartsrisk som uppstår vid handel med värdepapper. Förutom motpartsrisker hanterar den centrala motparten också clearingen av värdepapperstransaktionerna. Eftersom den centrala motparten går in som säljare och köpare i många transaktioner finns möjligheten att dra nytta av nettning och därmed effektivisera clearingen.

  • Transaktionsregister är en centraliserad databas med transaktionsdata. Transaktionsregister används för närvarande i liten utsträckning i Sverige.
Ja Nej

Den finansiella infrastrukturen fungerar överlag väl

Läs Riksbankens bedömning av stabiliteten och effektiviteten i den finansiella infrastrukturen i Sverige 2017.

Cyberangrepp ett allvarligt hot mot den finansiella infrastrukturen
Bild på rapporten Finansiell infrastruktur

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 6 ?