System i den svenska infrastrukturen

För att betalningar och värdepapperstransaktioner ska kunna genomföras behövs en fungerande finansiell infrastruktur. Systemen som beskrivs nedan utgör hörnstenarna i den finansiella infrastrukturen i Sverige

 

RIX är betalningssystemet för stora betalningar och knutpunkten i den svenska finansiella infrastrukturen då RIX hanterar betalningar till och från bankernas konton.

 

Bankgirocentralen BGC AB (Bankgirot) är betalningssystemet för massbetalningar. Genom Bankgirot förmedlas massbetalningar som både utgörs av egna bankgiroprodukter samt andra betalningsprodukter.

 

Euroclear Sweden AB (Euroclear Sweden) är central värdepappersförvarare och värdepappersavvecklare vilket innebär att Euroclear Sweden clearar och avvecklar transaktioner från aktiemarknaden och räntemarknaden. Även vissa transaktioner från derivatmarknaden avvecklas hos Euroclear Sweden.

 

NASDAQ OMX Clearing AB bedriver central motpartsclearing för aktie-, ränte- och råvaruderivat samt repor och hanterar därmed den risk som en öppen position mot en transaktionsmotpart för med sig.

 

EuroCCP är central motpart till 18 europeiska handelsplatser. I Sverige clearar EuroCCP aktietransaktioner från Large Cap-listan på NASDAQ OMX nordiska börser.

 

Continuous Linked Settlement Bank (CLS) är ett valutaavvecklingssystem som är konstruerat för att eliminera avvecklingsrisken ("principal risk") i valutatransaktioner.

 

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT) tillhandahåller nätverk och meddelandestandard för finansiella transaktioner.

 

SwapClear är den del av den centrala motparten LCH.Clearnet Ltd som hanterar ränteswappar i olika valutor däribland ränteswappar denominerade i svenska kronan.

Ja Nej

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

1 + 6 ?