Euroclear Sweden

Euroclear Sweden AB (Euroclear Sweden) är Sveriges centrala värdepappersförvarare och Sveriges enda inhemska system för värdepappersavveckling, vilket innebär att Euroclear Sweden utför clearing och avveckling av transaktioner med svenska aktier och räntebärande värdepapper. I rollen som central värdepappersförvarare för Euroclear Sweden register över de flesta aktier och räntebärande värdepapper som handlas på de svenska finansiella marknaderna. Utöver detta tillhandahåller systemet värdepapperskonton, så kallade vp-konton, samt administrerar de bolagshändelser som inträffar i respektive värdepapper.

 

Euroclear Sweden ägs av den belgiska koncernen Euroclear SA. Euroclearkoncernen har cirka tvåhundra ägare, mest banker, som även är dess deltagare. Bland dessa finns bland andra SEB, Nordea och Svenska Handelsbanken. Värdepappersförvararna inom Euroclearkoncernen verkar idag inom sju europeiska marknader; Belgien, Holland, Frankrike, Storbritannien, Irland, Finland och Sverige.

 

Eftersom Euroclear Sweden är en del av en belgisk koncern sker delar av Riksbankens övervakning av systemet i form av ett internationellt övervakningssamarbete som leds av den belgiska centralbanken. I övervakningssamarbetet deltar både centralbanker och tillsynsmyndigheter från de länder som Euroclearkoncernen bedriver verksamhet i.

Ja Nej

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

1 + 6 ?