RIX

RIX är Riksbankens betalningssystem för stora betalningar och utgör den centrala knutpunkten i den svenska finansiella infrastrukturen. Över bankernas konton i RIX sker dels de direkta betalningarna mellan bankerna, dels den slutliga avvecklingen av betalningsuppdragen från bankkunderna. Det innebär att alla betalningar som medför en överföring från ett konto i en bank till ett konto i en annan bank avvecklas i RIX. Det gäller alltså även kontobaserade massbetalningar och betalningar från handeln med finansiella instrument.

 

Avvecklingen av betalningar i RIX är baserad på principen bruttoavveckling i realtid – Real-Time Gross Settlement, RTGS. Detta innebär att betalningar avvecklas omedelbart, en och en, under förutsättning att betalaren har tillräckliga likvida medel. Om likviditeten inte är tillräcklig hos den betalande banken kan betalningen läggas i kö till dess att tillräcklig likviditet uppnåtts. För att betalningar ska avvecklas smidigt kan bankerna täcka sitt likviditetsbehov genom att låna i Riksbanken under dagen. All sådan utlåning sker mot fullgoda säkerheter.

 

Riksbanken äger och driver systemet och alla clearingorganisationer och större banker är deltagare i RIX.

Ja Nej

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

1 + 8 ?