Finansiell stabilitetsrapport 2016:2

Banker och hushåll behöver öka sin motståndskraft

Bild på rapporten Finansiell stabilitetDet svenska banksystemet är sårbart genom sin storlek, koncentration och sammanlänkning. Bankerna är dessutom exponerade mot likviditetsrisker. Det finns kortfristiga likviditetsrisker i banksystemet som i förlängningen kan medföra risker för den finansiella stabiliteten. Finansinspektionen bör därför ställa krav på likviditetstäckningsgrad (LCR) i alla väsentliga valutor. De svenska storbankerna bör dessutom fortsätta att minska sina strukturella likviditetsrisker. De sårbarheter som finns i banksystemet gör det även viktigt att säkerställa att bankerna har tillräckligt med kapital.

 

Det är också nödvändigt att hantera riskerna med de fortsatt höga och stigande bostadspriserna och hushållens ökande skuldsättning, liksom att öka hushållens motståndskraft. Åtgärder är särskilt angeläget i ett läge där låga räntor bidrar till fortsatt stigande bostadspriser och allt högre skuldsättning. Framförallt krävs åtgärder som hanterar orsakerna till att skuldsättningen ökar.

 

Pressmeddelande: Banker och hushåll behöver öka sin motståndskraft

Riksbankens senaste rekommendation och riskbild


Rappport och underlag

 

Publikation: Finansiell stabilitet 2016:2 (pdf)

Finansiell stabilitet 2016:2, diagram (pdf)
Finansiell stabilitet 2016:2, sifferunderlag (xlsx)

Appendix till Finansiell stabilitet 2016:2, diagram (pdf)

Appendix till Finansiell stabilitet 2016:2, sifferunderlag (xlsx)

Bilder från presskonferensen (pdf)

Ja Nej

Ingves om finansiell stabilitet, november 2016

2016-11-23

Riksbankschef Stefan Ingves svarar på frågor om finansiell stabilitet, 23 november 2016.

 

Samlingssida för finansiell stabilitetsrapport 2016:2

Presskonferens finansiell stabilitet, november 2016

2016-11-23
Presskonferens med anledning av den senaste finansiella stabilitetsrapporten i november 2016.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

1 + 7 ?