Finansiell stabilitetsrapport 2017:1

Bostadspriser och hushållens skuldsättning – den främsta risken

Bild på rapporten Finansiell stabilitet

Hushållens höga och stigande skuldsättning utgör ett allvarligt hot mot den finansiella och den makroekonomiska stabiliteten. Ytterligare åtgärder som ökar motståndskraften hos hushållen och minskar riskerna behöver genomföras. Det finns även sårbarheter i det svenska banksystemet och dess motståndskraft behöver därför stärkas. Det gäller såväl bankernas förmåga att hantera likviditetsrisker som deras kapitalnivåer. Samtidigt är det nödvändigt att Riksbanken har en tillräckligt stor valutareserv om det uppstår likviditetsbehov i utländsk valuta som inte bankerna själva kan hantera.

 

Fortfarande stiger hushållens skuldsättning, liksom bostadspriserna, och bedömningen är att skuldsättningen kommer att stiga även framöver. Detta medför stora risker för svensk ekonomi. Det är därför angeläget att fortsätta med åtgärder som ökar motståndskraften hos hushållen och minskar riskerna. Det behövs dels åtgärder som skapar en bättre balans mellan utbud och efterfrågan på bostadsmarknaden, dels skattereformer som minskar hushållens vilja eller förmåga att skuldsätta sig. Även ytterligare makrotillsynsåtgärder behöver vidtas.

 

 

Pressmeddelande: Bostadspriser och hushållens skuldsättning – den främsta risken

Riksbankens senaste rekommendation och riskbild


Rappport och underlag

 

Publikation: Finansiell stabilitet 2017:1 (pdf)

Finansiell stabilitet 2017:1, diagram (pdf)
Finansiell stabilitet 2017:1, sifferunderlag (xlsx)

Appendix till Finansiell stabilitet 2017:1, diagram (pdf)

Appendix till Finansiell stabilitet 2017:1, sifferunderlag (xlsx)

Bilder från presskonferensen (pdf)

Ja Nej

Ingves om finansiell stabilitet, maj 2017

2017-05-24

Riksbankschef Stefan Ingves svarar på frågor om finansiell stabilitet, 24 maj 2017.

 

Samlingssida för finansiell stabilitetsrapport 2017:1

Presskonferens finansiell stabilitet, maj 2017

2017-05-24
Presskonferens med anledning av den senaste finansiella stabilitetsrapporten i maj 2017.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

1 + 8 ?