Finansiell stabilitetsrapport 2017:2

En långsammare ökning av hushållens skuldsättning behövs för stabiliteten

Bild på rapporten Finansiell stabilitet

Hushållens höga och stigande skuldsättning utgör i nuläget den största risken för svensk ekonomi. Det är därför viktigt att förslaget om skärpt amorteringskrav kommer på plats. Det är också viktigt med åtgärder inom bostads- och skattepolitiken som ökar motståndskraften i hushållssektorn och minskar riskerna. En mer dämpad prisökningstakt på bostäder bidrar till en mer stabil utveckling på bostadsmarknaden och en långsammare ökning av hushållens skulder.

 

 

Pressmeddelande: En långsammare ökning av hushållens skuldsättning behövs för stabiliteten

Riksbankens senaste rekommendation och riskbild


Rappport och underlag

 

Publikation: Finansiell stabilitet 2017:2 (pdf)

Finansiell stabilitet 2017:2, diagram (pdf)
Finansiell stabilitet 2017:2, sifferunderlag (xlsx)

Appendix till Finansiell stabilitet 2017:2, diagram (pdf)

Appendix till Finansiell stabilitet 2017:2, sifferunderlag (xlsx)

Bilder från presskonferensen (pdf)

Ingves om finansiell stabilitet, november 2017

2017-11-22

Riksbankschef Stefan Ingves svarar på frågor om finansiell stabilitet, 22 november 2017.

Presskonferens finansiell stabilitet, november 2017

2017-11-22
Presskonferens med anledning av den senaste finansiella stabilitetsrapporten i november 2017.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

4 + 4 ?