Finansiella regelverk

Finansiella regler är en viktig del av arbetet med att förebygga finansiella kriser. Det handlar till exempel om standarder för finansiell infrastruktur och hur enskilda institut regleras och hanteras vid en kris.

När Riksbanken är med och påverkar utformningen av de finansiella regelverken strävar vi efter regler som ger större samhällsekonomisk nytta än kostnader. Eftersom regleringar kan leda till att finansiella tjänster blir dyrare innebär det ofta svåra avvägningar mellan stabilitet och effektivitet.

Riksbankens arbete med svenska regelverk

Riksbanken svarar löpande på remisser och konsultationer med förslag till svenska lagar, föreskrifter och allmänna råd. Vi påverkar också svenska regler genom att delta i den offentliga debatten, bland annat genom tal och artiklar.

Riksbankens arbete med internationella regelverk

Finansiella aktörer och marknader blir allt mer internationella och allt mer av arbetet med att ta fram finansiella regelverk sker på internationell nivå. Riksbanken deltar i ett antal viktiga internationella forum:

 

Inom EU-samarbetet deltar Riksbanken i EU:s ekonomiska och finansiella kommitté (EFK) som ger råd till Ekofin-rådet och EU-kommissionen i viktiga ekonomisk-politiska och finansiella frågor. Inom BIS deltar Riksbanken även i Kommittén för det globala finansiella systemet (CGFS) och Kommittén för betalnings- och avvecklingssystem (CPSS).

 

Bank for International Settlements (BIS) är värd för ett flertal internationella kommittéer, bland annat Baselkommittén för banktillsyn där riksbankschefen Stefan Ingves är ordförande. Baselkommittén utformar internationella standarder för banktillsyn.

Ja Nej

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

5 + 1 ?