Samverkansråd för makrotillsyn

Närmare samarbete kring förebyggande makrotillsyn

Riksbanken och Finansinspektionen har inrättat ett samverkansråd för makrotillsyn för att förebygga risker för det finansiella systemet.

 

I samverkansrådet ska myndigheterna samråda och utbyta information kring bedömningar av risker för det finansiella systemet som helhet och diskutera lämpliga åtgärder för att förebygga risker. Myndigheterna kan också diskutera analyser och utvecklingen av verktyg och metoder inom makrotillsynsområdet.

 

Medlemmar

Samverkansrådet träffas minst två gånger per år och medlemmar är:

  • riksbankschefen
  • generaldirektören för Finansinspektionen
  • en vice riksbankschef
  • chefen för Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet
  • en medlem av Finansinspektionens ledningsgrupp
  • Finansinspektionens chefsjurist.

 

Detta är makrotillsyn

Makrotillsyn handlar om att minska riskerna för det finansiella systemet som helhet. De myndigheter som ansvarar för makrotillsynen påverkar och påverkas av andra politikområden, som penningpolitik, mikrotillsyn och finanspolitik. Det måste därför finnas goda former för nära samordning och informationsutbyte mellan dessa områden.

Ja Nej

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

2 + 2 ?