Publicerat om finansiell stabilitet

Bild på publikationen finansiell stabilitetRapporten Finansiell stabilitet ges ut två gånger per år och innehåller Riksbankens analys och bedömning av stabiliteten i det svenska finansiella systemet. 

 

Förutom Riksbankens stabilitetsanalyser innehåller rapporten Finansiell stabilitet även olika artiklar – antingen fördjupningar inom något sakområde eller frågor med anknytning till finansiell stabilitet där Riksbanken vill tydliggöra sin policy.

 

Via länkarna kan du ladda ner rapporten eller beställa papperskopior av den. Du kan även hitta separata artiklar som publicerats i rapporten Finansiell stabilitet.

 

 

 

Bild på omslaget till Den svenska finansmarknadenDen svenska finansmarknaden ger en övergripande beskrivning av den finansiella sektorns alla delar. Exempelvis beskrivs aktiemarknaden, ränte- och valutamarknaderna inklusive derivatmarknaderna, bankerna, försäkringsbolagen, värdepappersbolagen samt de stora systemen för betalningar i Sverige.
 
Förutom att redovisa grundläggande statistik om den finansiella sektorns olika delar, försöker skriften också ge pedagogiska förklaringar till hur dessa marknader, institutioner och system fungerar och vilka deras huvudsakliga uppgifter är i ekonomin.

 

Skriften ges ut en gång per år och bygger huvudsakligen på årsstatistik.

Ja Nej

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 1 ?