Finansiell infrastruktur

Bild på rapporten Finansiell infrastrukturRapporten Finansiell infrastruktur ges ut en gång per år och innehåller Riksbankens bedömningar av stabiliteten och effektiviteten i den finansiella infrastrukturen i Sverige.

 

I rapporten beskrivs även utgångspunkterna för Riksbankens övervakningsarbete och hur detta går till i praktiken.

Datum Rubrik
Finansiell infrastruktur 2017 884 kB