Riksbankens arbete för att förebygga finansiella kriser

Under normala förhållanden arbetar Riksbanken med att förebygga att en finansiell kris uppstår. Det gör vi genom att löpande analysera risker och hot i det svenska finansiella systemet. Syftet är att upptäcka förändringar och sårbarheter som skulle kunna leda till en allvarlig finansiell kris.

En kris i det finansiella systemet är allvarlig och kan medföra att ekonomin krymper, företag går i konkurs och människor blir arbetslösa. De samhällsekonomiska kostnaderna kan bli stora. Det är därför viktigt att arbeta för att förebygga finansiella kriser.

 

Riksbanken förebygger finansiella kriser genom att:

 

  • löpande samla in information om det finansiella systemet
  • löpande analysera stabiliteten i det finansiella systemet
  • kommunicera kring risker samt vid behov lämna rekommendationer om vilka åtgärder som bör genomföras för att hantera dessa risker
  • samarbeta med andra myndigheter i Sverige och internationellt
  • påverka utformningen av finansiella regelverk så att de bidrar till stabilitet och effektivitet
  • övervaka och utvärdera den finansiella infrastrukturen.

Löpande analys av stabiliteten

Riksbanken analyserar löpande stabiliteten i det finansiella systemet för att tidigt upptäcka förändringar och sårbarheter som kan leda till en finansiell kris.

 

Bedömningen av den finansiella stabiliteten publiceras två gånger per år i rapporten Finansiell stabilitet. I rapporten publicerar Riksbanken specifika åtgärder för att motverka risker. Rekommendationerna kan riktas till banker och andra aktörer.

Ja Nej

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 1 ?