Insamling av information

Riksbanken samlar löpande in information från flera olika håll för att kunna bedöma stabiliteten i det finansiella systemet.

En viktig del i Riksbankens informationsinsamling sker genom den kontinuerliga dialogen med banker och andra aktörer på de finansiella marknaderna.

Finansmarknadsstatistik både via SCB och egen informationsinsamling

Riksbanken har gett Statistiska centralbyrån (SCB) i uppdrag att sammanställa finansmarknadsstatistik (www.scb.se). Statistiken består av uppgifter om svenska finansinstitut och de svenska finansiella marknaderna. Den samlas in månadsvis och innehåller bland annat information om skulder och tillgångar hos företag i den finansiella sektorn, liksom om in- och utlåningsräntor.

 

Riksbanken samlar även själv in statistik från banker och finansiella infrastrukturföretag. Det handlar till exempel om uppgifter om bankernas olika åtaganden gentemot varandra och antalet transaktioner i den finansiella infrastrukturen.

Enkätundersökningar till finansiella aktörer och allmänheten

Vid behov gör Riksbanken egna enkätundersökningar på de finansiella marknaderna. Till exempel genomför vi en riskenkät två gånger per år. Syftet med enkäten är dels att få aktörernas syn på risker på den svenska ränte- och valutamarknaden, dels att ta del av deras uppfattning om hur den finansiella marknaden fungerar.

 

Genom enkätundersökningar har Riksbanken också studerat hur den svenska allmänheten genomför betalningar.

Viktigt att delta i internationella sammanhang

Riksbanken samlar också in information genom att delta i flera internationella samarbeten.

Ja Nej

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

1 + 7 ?