Kommunikation för att främja finansiell stabilitet

Riksbanken har inga tvingande verktyg för att påverka aktörerna i det finansiella systemet. I stället påverkar vi i första hand genom kommunikation. De systemrisker som Riksbanken identifierar förmedlar och sprider vi både offentligt och i dialog med aktörerna.

Riksbankens syn på den finansiella stabiliteten kommuniceras på flera olika sätt:

 

Vi använder oss också av kommunikation för att sprida kunskap om nationella och internationella regleringar och ge vår syn på dessa.

 

I vår kommunikation strävar vi efter att vara så öppna och tydliga som möjligt. Om det råder oro eller kris i det finansiella systemet behöver Riksbanken snabbare och oftare kommunicera övergripande bedömningar av den finansiella stabiliteten. För att kommunikationen ska bli tydlig är det då extra viktigt att noga överväga vad som ska kommuniceras, när kommunikationen ska ske och hur.

Riksbanken lämnar rekommendationer

I rapporten Finansiell stabilitet publicerar Riksbanken specifika rekommendationer som syftar till att motverka risker. Rekommendationerna kan riktas till banker och andra aktörer. De kan ha sin grund i den aktuella ekonomiska/finansiella utvecklingen eller handla om mer strukturella omständigheter och ha sin bakgrund i aktuella regleringsfrågor.

 

Målet är att aktörerna ska minska risktagandet i den finansiella sektorn och/eller stärka motståndskraften mot störningar.

Ja Nej

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

4 + 3 ?