Vad är finansiell stabilitet?

Det finansiella systemet måste fungera väl och vara stabilt för att ekonomin ska fungera och växa.

Riksbankens definition av finansiell stabilitet är att det finansiella systemet ska kunna upprätthålla sina grundläggande funktioner och dessutom ha motståndskraft mot störningar.

Motståndskraft mot störningar främjar finansiell stabilitet

För att det finansiella systemet ska fungera väl måste det ha motståndskraft mot störningar. En störning kan handla om att bankers möjlighet att finansiera sig på marknaden allvarligt försämras, till följd av att till exempel förtroendet mellan aktörerna minskar och därmed deras vilja att handla med varandra. Det finansiella systemet får motståndskraft till exempel genom att bankerna har tillräckligt med kapital och likvida medel.

 

Om en finansiell störning exempelvis medför att bankerna inte kan genomföra betalningar till varandra kan de inte betala ut löner i tid och privatpersoner får då svårt att betala sina räkningar. Det kan snabbt leda till kaos i ekonomin, den finansiella stabiliteten rubbas och det kan leda till stora samhällsekonomiska kostnader.

Riksbankens arbete för finansiell stabilitet

I Riksbankens arbete med att förebygga finansiella kriser ingår bland annat att samla in, sammanställa och sprida information om det finansiella systemet. Vi övervakar och gör löpande stabilitetsanalyser av utvecklingen i både det finansiella systemet och i ekonomin i övrigt.

 

Vi delar ansvaret för att främja finansiell stabilitet med Finansinspektionen, Riksgälden och Finansdepartemetet. Alla dessa myndigheter har olika roller i arbetet.

Ja Nej

Vad är finansiell stabilitet?

Förklarar finansiell stabilitet, varför det är viktigt och vilken Riksbankens roll är inom finansiell stabilitet.

Finanskartan

Finanskartan - en webbplats om stabilitet i det finansiella systemet.

Finanskartan

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

2 + 2 ?