Det finansiella systemet

Det finansiella systemet består av:

 

  • finansiella aktörer som banker och försäkringsbolag
  • finansiella marknader som kapital- och valutamarknaden
  • finansiell infrastruktur i form av tekniska system och de regler och rutiner som krävs för att göra betalningar och utbyta värdepapper
  • finansiella regelverk i form av lagstiftning, regler och andra normer.

Det finansiella systemet har tre grundläggande funktioner:

 

  • förmedla betalningar
  • omvandla sparande till finansiering
  • hantera risker.

Förmedla betalningar

Det finansiella systemet hjälper hushåll och företag när de behöver betala för varor och tjänster. Bankerna är i huvudsak de som förmedlar betalningarna. En förutsättning för att betalningsförmedlingen ska fungera är de tekniska systemen, det vill säga den finansiella infrastrukturen.

Omvandling av sparande till finansiering

Omvandling av sparande till finansiering innebär att det finansiella systemet tar emot sparande från hushåll och företag. De sparade medlen kan i sin tur lånas ut till konsumtion och investeringar. Hushåll kan till exempel spara genom att göra insättningar i en bank eller köpa värdepapper på en marknad, och de kan ta banklån för att finansiera ett bostadsköp.

Hantering av risker

Det finansiella systemet hjälper hushåll och företag att sprida och fördela om risker till de aktörer som är intresserade av att bära dessa mot ersättning. Riskhanteringen har blivit allt viktigare i takt med att de finansiella marknaderna har utvecklats. Om riskhanteringen inte fungerar skulle många affärer försvåras eller kanske inte alls kunna genomföras.

Ja Nej

Finanskartan

Finanskartan - en webbplats om stabilitet i det finansiella systemet.

Finanskartan

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

6 + 5 ?