Riksbankens uppdrag inom finansiell stabilitet

Enligt riksbankslagen är ett av Riksbankens uppdrag att se till att betalningar kan ske säkert och effektivt. Det innebär i praktiken att Riksbanken ska verka för att det finansiella systemet är stabilt.

Uppdraget består av flera olika deluppgifter:

 

Ett stabilt finansiellt system är också en förutsättning för att Riksbanken ska kunna bedriva en effektiv penningpolitik, det vill säga se till att sedlar och mynt behåller sitt värde över tiden.

Ja Nej

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

5 + 6 ?