Frågor och svar om räntebeslutet den 14 februari 2011

Varför höjer ni räntan?

Den svenska ekonomin fortsätter att utvecklas starkt och läget på arbetsmarknaden har förbättrats stadigt under det senaste året. Den underliggande inflationen är låg till följd av den starka kronkursen och det låga inhemska kostnadstrycket, men väntas stiga i takt med att konjunkturen stärks. Stigande priser på energi och råvaror i omvärlden bidrar också till högre inflation under prognosperioden. För att stabilisera inflationen nära målet på 2 procent och undvika ett för högt resursutnyttjande framöver behöver reporäntan gradvis höjas. Därför beslutade Riksbankens direktion att höja räntan med 0,25 procentenheter till 1,5 procent.

 

Varför justerar ni upp räntebanan?

Reporäntan behöver höjas i en något snabbare takt framöver för att dämpa effekterna på den svenska inflationen från de högre energi- och råvarupriserna och motverka stigande inflationsförväntningar. Men även med de höjningar som ligger i prognosen kommer reporäntan att vara förhållandevis låg ännu ett tag till.

 

Vad har hänt i svensk ekonomi sedan förra beslutet i december?

Styrkan i den svenska ekonomin håller i sig även om tillväxttakten dämpats något jämfört med den mycket starka utvecklingen under det tredje kvartalet förra året. Förutsättningarna är goda för en fortsatt hög tillväxt eftersom den starka världshandeln fortsätter att gynna svensk export samtidigt som investeringar och konsumtion ökar i snabb takt. Den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden fortsätter. Arbetslösheten har fallit något fortare än väntat i december samtidigt som inflationen ökat något mer till följd av högre energi- och råvarupriser.

 

Hur påverkas den svenska ekonomin av utvecklingen i omvärlden?

Tillväxtekonomierna i bland annat Asien växer snabbt. Det bidrar till en global tillväxt på över 4 procent de närmaste åren, vilket ger goda förutsättningar för snabbt stigande svensk export. Den starka utvecklingen i tillväxtekonomierna bidrar också till att driva upp priserna på energi och råvaror i hela världen. Samtidigt är utvecklingen i Europa fortfarande osäker till följd av de statsfinansiella problemen i flera europeiska länder.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

1 + 1 ?