Frågor och svar om räntebeslutet den 17 april 2012

Riksbankens direktion lämnade reporäntan oförändrad vid sitt senaste möte den 17 april. Varför?

Efter den kraftiga inbromsningen i svensk ekonomi mot slutet av förra året syns nu vissa ljusglimtar. Samtidigt är inflationen låg och väntas vara låg även framöver. För att stödja återhämtningen behöver penningpolitiken vara fortsatt expansiv. Därför beslutade Riksbankens direktion att lämna reporäntan oförändrad på 1,5 procent.

 

Vad har hänt i ekonomin sedan det förra mötet i februari?

Den senaste tidens ekonomiska utveckling i världen skiljer sig åt mellan länderna. Medan den amerikanska ekonomin fortsätter att förbättras är konjunkturutsikterna för euroområdet svaga och läget där är skört. Svensk BNP minskade mot slutet av förra året. Men sedan dess har läget ljusnat något. Det märks bland annat i att stämningsläget bland hushåll och företag blivit mer positivt och att varuexporten ökat. Samtidigt är inflationen låg även om kostnadstycket nu börjat stiga. På det hela taget är konjunktur- och inflationsutsikterna ungefär desamma som i februari.

 

Hur länge kommer reporäntan vara kvar på den här nivån?

Räntan väntas vara kvar på 1,50 procent i ungefär ett år. Därefter, när inflationstrycket stiger och konjunkturutsikterna gradvis blir allt bättre, behöver reporäntan successivt höjas. Det bidrar till att stabilisera inflationen kring 2 procent och resursutnyttjandet i ekonomin kring en normal nivå.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

2 + 5 ?