Frågor och svar om räntesänkningen den 2 juli 2009

Varför sänker ni räntan?

Den ekonomiska utvecklingen i omvärlden är fortfarande svag. Ett litet öppet land som Sverige påverkas mycket av det. Exporten har fallit kraftigt samtidigt som läget på arbetsmarknaden fortsätter att försämras snabbt. De senaste månadernas information tyder på att nedgången i konjunkturen under 2009 blir något djupare än den bedömning som vi gjorde i april. Vi sänker räntan för att dämpa fallet i produktion och sysselsättning och för att klara vårt inflationsmål om 2 procent.

 

Varför lånar ni ut pengar till bankerna mot fast ränta?

Efter att ha sänkt räntan till 0,25 procent har penningpolitiken i praktiken nått sin nedre gräns och läget på de finansiella marknaderna är fortfarande inte fullt normalt. Därför behöver vi komplettera räntesänkningen med andra åtgärder för att penningpolitiken ska få avsedd effekt. Riksbanken erbjuder bankerna att låna 100 miljarder kronor med fast ränta med en löptid på 12 månader. Det bör bidra till lägre räntor för hushåll och företag.

 

När tror ni att konjunkturen vänder?

De senaste månaderna har det kommit flera tecken på att konjunkturen kommer att vända uppåt. Samtidigt har de finansiella marknaderna i Sverige och omvärlden börjat fungera bättre. Det skapar förutsättningar för att efterfrågan från omvärlden och i Sverige ska ta fart. Den låga reporäntan och finanspolitiken bidrar också till återhämtningen. Vi väntar oss att BNP-tillväxten blir positiv under 2010. Men arbetsmarknaden släpar efter och sysselsättningen börjar inte stiga förrän under 2011.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

5 + 8 ?