Riksbankschef Stefan Ingves, vad innebär beslutet om negativ reporänta?

Här förklarar riksbankschef Stefan Ingves vad beslutet att sänka reporäntan till -0,25 procent innebär för hushållen och bankerna i praktiken.

Bild på riksbankschef Stefan Ingves. Foto Karlberg media ABVarför har vi en negativ ränta när det verkar gå ganska bra för Sverige?

-BNP-tillväxten är ganska god och arbetsmarknaden stärks successivt men inflationen är för låg i förhållande till det mål vi på Riksbanken ska uppnå. De senaste månaderna har inflationen börjat stiga och räntan behöver vara så här låg för att vi ska försäkra oss om att inflationen fortsätter stiga och når målet. Att så sker är viktigt eftersom inflationsmålet är en hörnsten för en stabil ekonomisk utveckling i Sverige. Målet fungerar som ett riktmärke som vägleder förväntningarna i ekonomin och som därmed lägger grunden till en välfungerande pris- och lönebildning. Många aktörer i ekonomin utgår från att inflationen kommer att vara kring 2 procent. De ska kunna lita på att så också blir fallet

Vad innebär det för ett vanligt hushåll att reporäntan är negativ?

– Riksbankens reporänta är negativ. Men det innebär inte nödvändigtvis att de utlåningsräntor som hushåll och företag möter kommer att vara negativa. Dessa räntor ligger som regel högre än reporäntan. Men man kan förvänta sig att ränteläget kommer att vara ovanligt lågt de kommande åren.

Innebär det här att bankerna nu kommer att ta betalt av sina kunder när de sätter in pengar på banken?

– Vår reporänta har sänkts till strax under noll. Normalt leder det här också till något lägre räntor även till hushåll och företag vilket i sin tur ökar på konsumtion och investeringar. Om det sedan även leder till att bankerna börjar ta betalt av sina kunder när de sätter in pengar på banken är för tidigt att säga och är något som bankerna måste ta ställning till.

Vad är budskapet till alla småsparare som blir oroliga att pengarna äts upp av räntan?

– Vi befinner oss i ett ovanligt läge. Ekonomin går ganska bra men inflationen är för låg och det är osäkert i vår omvärld. En reporänta strax under noll ger ytterligare en skjuts åt hushållens konsumtion och företagens investeringar. Tillsammans med de räntesänkningar vi har gjort tidigare ger det här en högre inflation på sikt och högre räntor vilket också kommer att gynna alla som sparar. Det tar oss också tillbaka till en mer normal situation i svensk ekonomi och det gynnar oss alla.

Vad innebär den negativa räntan för bankerna?

– När reporäntan är negativ får bankerna betala när de behöver placera pengar hos Riksbanken. Placera pengar kan bankerna antingen göra under en hel vecka genom att köpa riksbankscertifikat eller över natten genom så kallade finjusterande transaktioner. För riksbankscertifikaten får bankerna betala reporäntan, det vill säga -0,25 procent. För placeringar över natten får bankerna betala en finjusteringsränta som är reporäntan minus 0,10 procent, det vill säga -0,35 procent.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

4 + 4 ?