Marknadsoperationer

En gång i veckan, normalt på tisdagar, emitterar Riksbanken riksbankscertifikat till en ränta som är densamma som reporäntan. Genom att emittera ett riksbankscertifikat drar Riksbanken tillbaka likviditet från banksystemet, som i dagsläget har ett överskott.

 

Dessutom är Riksbanken dagligen beredd att göra så kallade finjusterande transaktioner med bankerna om banksystemet inte har balans i sin likviditet gentemot Riksbanken vid dagens slut. Om banksystemet har ett överskott vid slutet av dagen drar Riksbanken in återstående överskottslikviditet från bankerna, det vill säga de deponerar pengar i Riksbanken, till reporäntan minus 0,1 procentenheter. Om banksystemet i stället har ett underskott vid slutet av dagen tillför Riksbanken likviditet till reporäntan plus 0,1 procentenheter.

 

Om likviditetssituationen i banksystemet är den omvända, det vill säga att banksystemet har ett underskott av likviditet gentemot Riksbanken, tillgodoser Riksbanken detta genom att göra penningpolitiska repor en gång per vecka. En repa innebär att Riksbanken köper värdepapper av bankerna till reporäntan vilka sedan säljs tillbaka en vecka senare. Precis som beskrivits ovan genomförs finjusterande transaktioner vid dagens slut för att utjämna ett eventuellt kvarstående överskott eller underskott av likviditet.

 

För vissa penningpolitiska instrument som Riksbanken normalt använder, finns särskilda villkor utöver de villkor som framgår av Villkor för RIX och penningpolitiska instrument.

 

Sådana särskilda villkor finns för Riksbankscertifikat.

Ja Nej

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

3 + 2 ?