Marknadsoperationer

En gång i veckan, normalt på tisdagar, emitterar Riksbanken riksbankscertifikat till en ränta som är densamma som reporäntan. Genom att emittera ett riksbankscertifikat drar Riksbanken tillbaka likviditet från banksystemet, som i dagsläget har ett överskott.

 

Dessutom är Riksbanken dagligen beredd att göra så kallade finjusterande transaktioner med bankerna om banksystemet inte har balans i sin likviditet gentemot Riksbanken vid dagens slut. De finjusterande transaktionerna innebär att Riksbanken drar in återstående överskottslikviditet från bankerna, det vill säga de deponerar pengar, i dagsläget till reporäntan plus/minus 0,1 procentenheter.

 

Om likviditetssituationen i banksystemet är den omvända, det vill säga att banksystemet har ett underskott av likviditet gentemot Riksbanken, tillgodoser Riksbanken detta genom att göra repor en gång per vecka. En repa innebär att Riksbanken köper värdepapper av bankerna till reporäntan vilka sedan säljs tillbaka en vecka senare.
De veckovisa operationerna, emissioner av riksbankscertifikat alternativt repor, är Riksbankens huvudsakliga penningpolitiska transaktioner.

 

Om det vid dagens slut kvarstår ett likviditetsunderskott i banksystemet, genomför Riksbanken också finjusterande operationer, i dagsläget till samma nivå som reporäntan.

 

För vissa penningpolitiska instrument som Riksbanken normalt använder, finns särskilda villkor utöver de villkor som framgår av Villkor för RIX och penningpolitiska instrument.

 

Sådana särskilda villkor finns för Riksbankscertifikat.

Ja Nej

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

3 + 6 ?