Okonventionell penningpolitik

Här hittar du samlad information om den negativa styrräntan och Riksbankens köp av statsobligationer.

Perspektiv på den negativa reporäntan

Bild på diagram

af Jochnick: Ovanliga åtgärder i ovanliga tider

2016-01-29
Tal av förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick om erfarenheter av Riksbankens okonventionella penningpolitik.

 

Läs talet

Flodén: Riksbankens obligationsköp påverkar statens finanser

2016-11-09

Vice riksbankschef Martin Flodén sammanfattar sitt tal "Riksbankens obligationsköp påverkar statens finanser".

 

Läs talet

Riksbankens köp av statsobligationer

Diagram, foto.

2015-10-16

Hur gör Riksbankens köp av statsobligationer penningpolitiken mer expansiv? Och vilka effekter har vi hittills kunnat se av köpen?

 

Riksbankens köp av statsobligationer – hur fungerar de?

Stefan Ingves, det går ju bra för Sverige – varför "minusränta"?

2015-05-15
"Inflationen är för låg och sänkt ränta gör det billigare för företag och hushåll att låna. Då ökar investeringar och konsumtion och det leder så småningom till stigande priser. På så sätt uppnår vi inflationsmålet på 2 procent – en riktmärke för många viktiga aktörer i den svenska ekonomin."

Kompletterande penningpolitiska åtgärder

Bild på verktygsbälte

2015-02-12
Riksbankens direktion har beslutat att göra penningpolitiken mer expansiv.

 

Fördjupning i penningpolitisk rapport februari 2015 [pdf]