Penningpolitik med negativ ränta

Här hittar du samlad information om Riksbankens penningpolitik med negativ reporänta och kompletterande penningpolitiska åtgärder.

Stefan Ingves, det går ju bra för Sverige –varför "minusränta"?

"Inflationen är för låg och sänkt ränta gör det billigare för företag och hushåll att låna. Då ökar investeringar och konsumtion och det leder så småningom till stigande priser. På så sätt uppnår vi inflationsmålet på 2 procent – en riktmärke för många viktiga aktörer i den svenska ekonomin."

Kompletterande penningpolitiska åtgärder

Bild på verktygsbälte

Riksbankens direktion har beslutat att göra penningpolitiken mer expansiv. Om detta inte räcker för att inflationen ska stiga mot målet står Riksbanken beredd att snabbt göra penningpolitiken ännu mer expansiv.

 

Läs fördjupning i den penningpolitiska rapporten februari 2015

Riksbankens köp av statsobligationer

Diagram, foto.

Hur gör Riksbankens köp av statsobligationer penningpolitiken mer expansiv? Och vilka effekter har vi hittills kunnat se av köpen?

 

Riksbankens köp av statsobligationer – hur fungerar de?