Reporäntebeslut 12 februari 2013

Ny reporänta

1,0%

Gäller från den 20 februari 2013
Bild på mikrofoner

Pressmeddelande

Riksbankens direktion har beslutat att behålla reporäntan på 1,0 procent.

Läs hela pressmeddelandet