Reporäntebeslut 2 juli 2013

Ny reporänta

1,0%

Gäller från den 10 juli 2013.
Bild på mikrofoner

Pressmeddelande

Riksbankens direktion har beslutat att lämna reporäntan oförändrad på 1 procent. Först under andra halvåret 2014 väntas reporäntan långsamt höjas, vilket är samma bedömning som tidigare.

Läs hela pressmeddelandet