Reporäntebeslut 15 december 2014

Ny reporänta

0 %

Gäller från den 17 december 2014.
Bild på mikrofoner

Pressmeddelande

För att inflationen ska stiga mot målet tillräckligt snabbt och för att minska risken att inflationsförväntningarna på längre sikt fortsätter att falla behöver penningpolitiken bli mer expansiv. Riksbankens direktion bedömer därför att reporäntan behöver vara kvar på noll procent under en något längre tid än i tidigare prognos.

Läs hela pressmeddelandet