Reporäntebeslut 2 juli 2014

Ny reporänta

0,25%

Gäller från den 9 juli 2014.
Bild på mikrofoner

Pressmeddelande

Konjunkturen fortsätter att stärkas i svensk ekonomi. Men inflationen har blivit lägre än väntat och inflationstrycket bedöms vara tydligt lägre jämfört med bedömningen i april. Riksbankens direktion anser att det krävs en ännu lägre ränta för att inflationen ska stiga mot målet på 2 procent. Reporäntan sänks nu med 0,5 procentenheter till 0,25 procent samtidigt som räntebanan revideras ner påtagligt.

Läs hela pressmeddelandet