Reporäntebeslut 27 oktober 2014

Ny reporänta

0 %

Gäller från den 29 oktober 2014.
Bild på mikrofoner

Pressmeddelande

Svensk ekonomi är relativt stark och konjunkturen fortsätter att förbättras. Men inflationen är för låg. Riksbankens direktion har därför beslutat att penningpolitiken behöver bli ännu mer expansiv för att inflationen ska stiga mot målet på 2 procent. Direktionen sänker reporäntan med 0,25 procentenheter till noll procent och reviderar ned reporäntebanan påtagligt.

Läs hela pressmeddelandet