Reporäntebeslut 11 februari 2015

Ny reporänta

-0,10 %

Gäller från den 18 februari 2015.
Bild på mikrofoner

Pressmeddelande

Det finns tecken på att den underliggande inflationen har bottnat men omvärlden är nu mer osäker och det ökar risken för att inflationen inte stiger tillräckligt snabbt.  Riksbankens direktion har därför beslutat att göra penningpolitiken mer expansiv genom att sänka reporäntan med 0,10 procentenheter till −0,10 procent och justera ner räntebanan något.

Läs hela pressmeddelandet