Reporäntebeslut 27 oktober 2015

Ny reporänta

-0,35 %

Bild på mikrofoner

Pressmeddelande

Den svenska konjunkturen stärks och det finns en tydlig trend uppåt i inflationen. Det råder dock fortsatt osäkerhet kring styrkan i den globala konjunkturen och centralbanker i omvärlden väntas föra en expansiv penningpolitik under en ännu längre tid. Jämfört med tidigare prognos bedöms inflationen bli lite lägre 2016 och 2017. KPIF-inflationen väntas ändå vara nära 2 procent under 2016. För att säkerställa kraften i inflations-uppgången bedömer Riksbankens direktion att penningpolitiken behöver vara mer expansiv.

Läs hela pressmeddelandet