Reporäntebeslut 14 februari 2017

Ny reporänta

-0,50%

Gäller från 22 februari 2017
Bild på mikrofoner

Pressmeddelande

Konjunkturen stärks men den politiska osäkerheten i omvärlden är stor och riskerna för bakslag har ökat. För att inflationen ska stabiliseras runt 2 procent krävs det ett fortsatt starkt konjunkturläge och att kronan inte stärks för snabbt. Penningpolitiken behöver därför vara fortsatt expansiv. Riksbankens direktion har beslutat att behålla reporäntan på -0,50 procent och det är fortfarande mer sannolikt att reporäntan sänks än att den höjs den närmaste tiden. Köpen av statsobligationer fortsätter under första halvåret 2017 så som beslutades i december. Direktionen har också fattat beslut om att förlänga det mandat som underlättar att snabbt intervenera på valutamarknaden.

Läs hela pressmeddelandet