Reporäntebeslut 19 december 2017

Ny reporänta

-0,50

Gäller från den 3 januari 2018
Bild på mikrofoner.

Pressmeddelande

Den starka konjunkturen har bidragit till att inflationen varit nära 2 procent en tid. För att inflationen ska ligga kvar vid målet även framöver behöver penningpolitiken vara fortsatt expansiv. Riksbankens direktion har därför beslutat att hålla reporäntan oförändrad på −0,50 procent och räknar liksom tidigare med att börja höja räntan i långsam takt i mitten av 2018. Direktionen har också beslutat att i januari 2018 inleda återinvesteringarna av de obligationer som förfaller under 2019.

Läs hela pressmeddelandet