Reporäntebeslut 6 september 2017

Ny reporänta

-0,50

Gäller från den 13 september 2017
Bild på mikrofoner

Pressmeddelande

Konjunkturen är stark och inflationen är nära målet på 2 procent. För att inflationen ska ligga kvar nära 2 procent även framöver behöver penningpolitiken vara fortsatt expansiv. Riksbankens direktion har därför beslutat att behålla reporäntan oförändrad på −0,50 procent och räknar liksom tidigare med att höja räntan först i mitten av 2018. Köpen av statsobligationer fortsätter under andra halvåret 2017, enligt direktionens beslut i april.

Läs hela pressmeddelandet