Så bestäms reporäntan – följ med bakom kulisserna

Att ett gediget arbete ligger bakom beslutet om reporäntan förstår nog de flesta. Men hur går det egentligen till och vilka är med i processen?

 

Målet för penningpolitiken är att upprätthålla ett fast penningvärde, vilket enligt Riksbankens tolkning innebär att inflationen ska vara 2 procent. För att uppnå detta genomförs en rad olika penningpolitiska beslut. Arbetet med att ta fram underlag inför det penningpolitiska beslutet tar upp till 6 veckor.

 

Arbetet inför de penningpolitiska mötena börjar på avdelningen för penningpolitik. Christina Nyman som är biträdande avdelningschef på APP och den som ansvarar för den penningpolitiska rapporten förklarar att utifrån en diskussion om finansiella förhållanden, prognoser för omvärlden och svensk ekonomi samt relevanta osäkerheter och risker tar avdelningen fram ett internt underlag med sin syn på hur konjunkturen och inflationen kommer att utvecklas framöver. Avdelningen arbetar också fram alternativa scenarier för den ekonomiska utvecklingen. Allt detta redovisas för direktionen. Detta underlag arbetas så småningom om till en penningpolitisk rapport och fungerar som underlag till det penningpolitiska beslutet.

 

- I den penningpolitiska processen är det viktigt att vända på alla stenar och att olika synsätt kommer fram. Det görs på en rad diskussionsmöten och borgar för att direktionen får ett bra beslutsunderlag. Även avdelningen för finansiell stabilitet och avdelningen för marknader är med i detta arbete, berättar Christina.

 

Som stöd för analysen används bland annat ett modellverktyg som heter Ramses. Med den tas prognosförslag fram 3 år framåt i tiden för BNP, inflation, växelkurs, arbetade timmar och reporänta. Modellen utvecklas hela tiden och ett pågående forskningsprojekt försöker anpassa modellen så att den kan ta hänsyn till arbetsmarknadens svängningar och hur de finansiella marknaderna fungerar.

 

– Sedan tar vi fram en detaljerad prognos för vad Riksbanken tror om Sveriges ekonomi i framtiden, säger Mattias Erlandsson, chef för prognosenheten på APP.

Detaljerna i prognosen mejslas ut

När avdelningarna har tagit fram beslutsunderlag forsätter processen med möten i två dagar med så kallad penningpolitisk beredning. Dagarna ägnas åt ny statistik, den internationella prognosen, fördjupningar inom aktuella områden och prognosen för Sveriges ekonomi. Direktionen ställer detaljerade frågor till de experter som finns på plats.

 

Så här långt i processen kan direktionens ledamöter fortfarande beställa nya scenarier av tjänstemännen. Men nu börjar det bli dags för ledamöterna i direktionen att ge sin personliga syn på prognoserna och därefter börja diskutera sig fram till en räntebana med möjliga alternativa scenarier.

Rapporten tar form

Parallellt med de olika mötena börjar texten till den penningpolitiska rapporten att ta form. Den består av fyra kapitel och kortare fördjupningar. Varje kapitel har en eller två skribenter. Skribenterna får synpunkter på sina texter från flera håll, bland annat från de ansvariga cheferna på APP, direktionen och klarspråksgranskare.

Reporäntan bestäms

Ett första utkast till den penningpolitiska rapporten skrivs nu i nära samarbete med direktionen. Efter det hålls fler direktionsmöten om prognosen och texterna. Sedan är det då dags för det formella penningpolitiska mötet.

 

– Efter nya diskussioner om det ekonomiska läget redovisar nu var och en i direktionen hur de tycker att penningpolitiken ska se ut. Mot slutet av mötet röstar man om vilken nivå man tycker att reporäntan ska ligga på. Man röstar även om den framtida räntebanan, och om det behövs andra kompletterande penningpolitiska åtgärder, berättar Christina Nyman.

 

Det sista med att färdigställa rapporten och pressmeddelandet som ska gå ut fortsätter nu. På kommunikationsenheten förbereder man sig för att kommunicera det penningpolitiska beslutet, både internt och externt..

Dagen är inne

När klockan slår prick 9.30 publiceras pressmeddelandet och rapporten samt en rad andra efterföljande uppdateringar på Riksbankens webbplats. Klockan 9.45 informerar en av direktionens ledamöter och en representant från APP personalen om räntebeslutet. Därefter väntar den ofta välbesökta presskonferensen.

 

På APP pustar man nu ut ett litet slag, men vässar klorna inför arbetet med nästa penningpolitiska beslut, ett par veckor senare.

Den penningpolitiska processen

Processen varierar i längd men nedan är ett exempel på hur tidplanen kan se ut.

 

Vecka 1: Riskdiskussion, finansmarknads-, omvärlds- och nulägesmöte.
Vecka 2: Makroekonomiskprognos, texter till rapporten börjar skrivas.
Vecka 3: Detaljerad prognos tas fram och de två penningpolitiska beredningsmötena hålls.
Vecka 4: Direktionsmöte om prognosen.
Vecka 5: Direktionsmöte om texterna.
Vecka 6: Penningpolitiskt möte, offentliggörande av penningpolitisk rapport och pressmeddelande. Personalinformation. Presskonferens. Kvällsträff hos marknadsaktör.

Läs mer

Om du vill veta mer kan du läsa artikeln Beslutsprocessen – hur går det till när Riksbankens direktion ska bestämma om reporäntan.

Ja Nej

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

2 + 5 ?