Direktionens dagordning fredagen den 18 juni 2010

Ärende

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Svante Öberg

 

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Svante Öberg

 

3. Anmälan av justering av direktionens protokoll

Anmärkning: Anmälan
Föredragande: Kerstin Alm

 

4. Makroekonomisk prognos

Handling på bordet
Anmärkning: Information
Föredragande: Per Jansson

 

5. Rapporter

 • Rapport från ledningsgruppen
  Handling på bordet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Kai Barvèll

 • Inkomna remisser
  Handling på bordet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eva Julin

 • Riksrevisionens granskning 2009
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eva Julin

 • Riksdagsbeslut avseende ändring i lag om Sveriges riksbank
  Handling bifogas
  Anmärkning: Anmälan
  Föredragande: Åsa Sydén

 • Verksamhetsuppföljning
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pether Burvall

 • Intern styrning och kontroll
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Jeanette Eklöf

 • Rapport från internrevision
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Patrick Bailey

 • Övriga rapporter
  Information 

6. Finansiell riskpolicy

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Magnus Vesterlund

 

7. Rapportering till fullmäktige

 • Verksamhetsuppföljning

 • Rapport från internrevision
  Anmärkning: Beslut
  Föredragande: Kai Barvèll

8. Övrigt  

 

9. Sammanträdet avslutas

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

5 + 5 ?