Direktionens dagordning måndagen den 1 februari 2010

Ärende

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

 

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

 

3. Anmälan av justering av direktionens protokoll

Anmärkning: Anmälan
Föredragande: Kerstin Alm

 

4. Rapporter

 • Marknadsdragning
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Avdelningen för penningpolitik/ avdelningen för finanseill stabilitet

 • Makroekonomisk prognos
  Handling på bordet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Avdelningen för penningpolitik

 • Rapport från ledningsgruppen
  Handling på bordet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eva Julin

 • Inkomna remisser
  Handling på bordet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eva Julin

 • Övriga rapporter
  Anmärkning: Information  

5. Framställning till Riksdagen

Handling bifogas
Anmärkning: Bordläggning
Föredragande: Eva Forssell

 

6. Utredningsdirektiv

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Martin W Johansson

 

7. Riksbankens policy för internrevision

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Patrick Bailey

 

8. Minnesmynt 2010

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Christina Wejshammar/ Leif Jacobsson

 

9. Rapportering till fullmäktige 5/2

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Eva Julin

 

10. Övrigt

Anmärkning: Information

 

11. Sammanträdet avslutas

Föredragande: Stefan Ingves

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

3 + 7 ?