Direktionens dagordning tisdagen den 16 mars 2010

Ärende

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Svante Öberg

 

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Svante Öberg

 

3. Anmälan av justering av direktionens protokoll

Anmärkning: Anmälan
Föredragande: Kerstin Alm

 

4. Rapporter

 • Marknadsdragning
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Avdelningen för finansiell stabilitet/Avdelningen för penningpolitik

 • Rapport från ledningsgruppen
  Handling på bordet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Kai Barvèll

 • Inkomna remisser
  Handling på bordet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eva Julin

 • Riksrevisionens revisionsrapport om Sveriges Riksbank 2009
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eva Julin

 • Internrevisionens årsrapport 2009
  Handling bifogas
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Patrick Bailey

 • Riksdagsbeslut avseende kreditgivning till IMF
  Handling bifogas
  Anmärkning: Anmälan
  Föredragande: Eric Frieberg

 • Övriga rapporter  
  Anmärkning: Information

5. RIX

Handling bifogas
Anmärkning: Bordläggning
Föredragande: Sophie Degenne

 

6. Policy för utlandstjänstgöring

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Kai Barvèll

 

7. Investeringsärende

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Marianne Olsson

 

8. Yttrande över remissen Utvärdering av överskottsmålet

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Eva Julin/Stefan Palmqvist

 

9. Yttrande över remissen Obligatoriskt överskottsmål

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Eva Julin/Stefan Palmqvist

 

10. Rapportering till fullmäktige 17/3

Föredragande: Kai Barvèll

 

11. Övrigt

 

12. Sammanträdet avslutas

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

6 + 4 ?