Direktionens dagordning torsdagen den 14 oktober 2010

Ärende

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

 

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

 

3. Anmälan av justering av direktionens protokoll

Anmärkning: Anmälan
Föredragande: Kerstin Alm

 

4. Marknadsdragning

Anmärkning: Information
Föredragande: AFS/APP

 

5. Makroekonomisk prognos

Handling på bordet
Anmärkning: Information
Föredragande: Per Jansson

 

6. Rapporter

 • Rapport från ledningsgruppen
  Handling på bordet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eva Julin
 • Inkomna remisser
  Handling på bordet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eva Julin
 • IMF:s höstmöte
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Maria Wallin Fredholm/
  Caroline Leung
 • Övriga rapporter
  Anmärkning: Information

7. Ärenden till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Eva Julin

 

8. Övrigt

 

9. Sammanträdet avslutas

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

6 + 1 ?