Direktionens dagordning torsdagen den 6 maj 2010

Ärende

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Svante Öberg

 

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Svante Öberg

 

3. Anmälan av justering av direktionens protokoll

Anmärkning: Anmälan
Föredragande: Kerstin Alm

 

4. Marknadsdragning

Anmärkning: Information
Föredragande: Avdelningen för finansiell stabilitet/Avdelningen för penningpolitik

 

5. Finansiell stabilitet 2010:1

Handling bifogas
Anmärkning: Bordläggning
Föredragande: Mattias Persson

 

6. Rapporter

 • Rapport från ledningsgruppen
  Handling på bordet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Kai Barvèll

 • Inkomna remisser
  Handling på bordet
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eva Julin

 • Riksdagsbeslut om Riksbankens förvaltning
  Anmärkning: Anmälan
  Föredragande: Eva Julin

 • Årsredovisning, stiftelsen Tumba Bruk
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Kai Barvèll

 • Ändring i direktionens möteskalender
  Anmärkning: Anmälan
  Föredragande: Tommy Persson

 • IMF:s vårmöte
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Åsa Ekelund

 • Övriga rapporter
  Anmärkning: Information

7. Statistikärende

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Eva Julin

 

8. Särskilt ärende

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Heidi Elmér

 

9. Revisionsuppdrag

Handling bifogas
Anmärkning: Beslut
Föredragande: Patrick Bailey

 

10. Rapportering till fullmäktige 3/6

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Kai Barvèll

 

11. Övrigt

 

12. Sammanträdet avslutas

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

2 + 1 ?